ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 In Video

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2020

“Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση”

25-27  Σεπτεμβρίου 2020